Lesreglement jeugd

Lesreglement tennisprogramma jeugd

Het lesreglement is opgesteld overéénkomstig de normen van de V.N.T., te weten Vereniging der Nederlandse Tennisleraren.

Een lesuur duurt vijftig minuten en bij selectietraining/tourprogramma duurt een les tachtig minuten.

De lessen/trainingen worden door een gecertificeerde tennisleraar van tennisconnect gegeven.

Indien een les niet gegeven kan worden a.g.v. de slechte weersomstandigheden of de gesteldheid van de banen (dit ter beoordeling van de leraar) wordt de praktijkles vervangen door een theorieles op hetzelfde tijdstip.

Wanneer de leraar door omstandigheden de les niet kan geven, zal dit zo snel mogelijk via de moderne communicatiemiddelen aan de leerling worden doorgeven. Alle lessen/trainingen vinden plaats in de periode 1 september tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar. Wanneer door omstandigheden de lessen/trainingen langer dan drie aanééngesloten weken niet gegeven kunnen worden, worden de lessen /trainingen na de periode van drie weken ingehaald. Mogelijk op een ander tijdstip en/of locatie dan bij aanvang van de serie lessen/trainingen.

Indien de leerling de les/training niet kan volgen, kan deze in principe niet worden ingehaald. Behalve bij langdurige ziekte of langdurige blessure. De eerste twee lessen vanaf de melding zijn voor eigen risico en daarna bestaat de mogelijkheid de gemiste lessen in een andere beschikbare lesgroep in te halen.

De cursus bestaat uit een serie lessen/trainingen in de periode van 1 september tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.

Er is geen les/training op alle erkende nationale feestdagen, tijdens clubevenementen en in de schoolvakanties.

Inschrijving middels het inschrijfformulier verplicht u tot deelname aan de cursus en het daaraan verbonden cursusgeld te voldoen.

Tennisles/training is alleen mogelijk in combinatie met een geldig lidmaatschap van BTV E’68.

Scroll naar boven